Символом Куреня є Дерево життя.

                             

 Дерево життя в давніх українців – знамено трьох основ світу. Яв (стовбур ) – світ видимий, явний, дійсний, земне існування людей у просторі з Сонцем. Нав (коріння) – світ невидимий, духовний, потойбічний, світ предків. Прав (крона) – світ законів, правил, освячених звичаями, досвідом, обрядами. В кроні Дерева життя живуть боги. Світове дерево уособлює єдність усього світу. Це своєрідна модель всесвіту і людини, де для кожної істоти, предмету чи явища є своє місце.


Світове дерево було втіленням Великої Богині, Матері Всесвіту, володарки неба і всієї природи. Світове дерево в образі жінки символізує невичерпну силу, що відтворює все живе, вічне, оновлене.


Відзнака Куреня: срібне «Дерево життя» на темно-синьому тлі. Символізує розвиток, ріст і самовдосконалення.

Дерево життя символічно складається із 11 деталей. Відображає по вертикалі ступені куреня. Хтося (зародок, ромбик внизу) виростає до Причмелі, Хресна Мама веде її до Дивної (дві симетричні квітки), далі Химерна, Невловима і верхня квітка – НепрОста.