Концепція сталого розвитку, котру підтримуємо і всіляко пропагуємо, каже, що є лише один спосіб забезпечити наші сучасні потреби, і не нашкодити при цьому майбутнім поколінням. Цей спосіб – це розвиток суспільства таким чином, щоб усі його основні складові – соціум, економіка та довкілля жили у злагоді між собою.
Одним із проектів куреня НепрОсті було проведення Економічних вишколів для виховників, метою яких було відродження призабутих традицій економічно-господарського виховання в Пласті. Основи ощадного господарювання, фінансової зарадності та дисципліни, вважалися засновниками Пласту необхідним виховним елементом пластової методи. Ми ж вважаємо їх невід’ємною запорукою сталого розвитку. На рівні із пластовим братерством, інноваційним мисленням та мирним співжиттям із природою.

Прагнучи популяризувати цю ділянку в Пласті, у листопаді 2010 року за ініціативи НепрОстих було створено референтуру економічного вишколу. Вона продовжує традиції Економічних вишколів і об’єднує навколо себе усіх пластунів, що цікавляться цією тематикою. Тим часом з деяких напрацювань перших вишколів запрошуємо користати у цьому розділі.